Lokal forankring, faglig tyngde og personlig oppfølging.

Gratis førstekonsultasjon/-samtale inntil 30 minutter

Om oss

Advio advokatkontor DA er et kontorfellesskap i Kristiansund som har vært i virksomhet under ulike navn siden 1913. Våre advokater kjenner dermed godt til de lokale forholdene på Nordmøre.

Vi legger vekt på faglig samarbeid i fellesskapet. Som klient hos oss vil du få personlig oppfølging fra den advokaten du velger gjennom hele saken, fra starten av oppdraget til saken er løst.

Alle advokatene er medlemmer av Den Norske Advokatforening – MNA. Vi yter bistand til næringsliv og private innen alle rettsområder, og har omfattende prosedyreerfaring for alle rettsinstanser.

Blant de verv våre advokater har, kan nevnes fast bistandsadvokat for fornærmede for Nordmøre tingrett og Frostating lagmannsrett, samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund, bostyrer i konkursbo, oppdrag for Spesialenheten for politisaker m.m.

Medarbeidere

Kjell H. Visnes – M.N.A.

Mobil: 92 48 02 60
E-post: kjell.visnes@advio.no

Bakgrunn

 • Advokatfullmektig 1984-1986
 • Politi- og påtalemyndigheten 1986-1989
 • Privatpraktiserende advokat i Kristiansund siden 1989
 • Samarbeidsadvokat Huseiernes Landsforbund siden 2009

 

Arbeidsområder

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Erstatningsrett
 • Forsikringsrett
 • Familie, arv og skifterett
 • Strafferett
 • Barnevernsaker
 • Gjeldsforhold
 • Panterett
 • Odelsrett
 • Alminnelig praksis

Ole Erik Gussiås – M.N.A.

Mobil: 45 26 98 90
E-post: ole.erik.gussias@advio.no 

Bakgrunn

 • Advokatfullmektig i advokatfirmaet Ribe AS fra 1999-2001.
 • Privatpraktiserende advokat i Kristiansund siden 2001.
 • Bostyrer for Nordmøre tingrett siden 2002.
 • Arbeider mest med bistand til bedrifter, tvister i forbindelse med kjøp og salg, oppgjør etter ekteskap og samboerskap, samt barnevern og barnefordelingssaker.

 

Arbeidsområder

 • Bistand til bedrifter
 • Mangler ved kjøp og salg
 • Fast eiendom
 • Oppsigelser og nedbemanning
 • Familie, arv og skifterett
 • Gjeldsforhandling og konkurs
 • Barnevern
 • Bolig og husleierett

Åge Gustad – M.N.A.

Mobil: 99 40 73 38
E-post: age.gustad@advio.no

Bakgrunn

 • Dommerfullmektig/konstituert tingrettsdommer i Nordmøre tingrett 2012-2014
 • Avdelingsdirektør i Juridisk avdeling i Politiets utlendingsenhet 2009-2011
 • Politiadvokat og leder i Juridisk avsnitt i Politiets utlendingsenhet 2004-2009
 • Politifullmektig/politiadvokat i Nordmøre og Romsdal politidistrikt 2001-2004
 • Førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet 2000-2001

 

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Barnevernssaker
 • Erstatning- og forsikringsrett
 • Familie, arv og skifte
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Forvaltningsrett
 • Strafferett
 • Alminnelig praksis

Grete Gjeldnes

Mobil: 92 61 25 08
E-post: grete.gjeldnes@advio.no

Bakgrunn

Flere års bakgrunn fra finansinstitusjon, meglervirksomhet og advokatsekretær.

 

 

Priser

Vi tilbyr våre klienter juridisk bistand til en fornuftig pris, og våre priser beregnes i henhold til retningslinjer fastsatt av Den Norske Advokatforening.

Salær beregnes med utgangspunkt i anvendt tid, men det kan også vektlegges andre aktuelle anerkjente salærmomenter som spesiell kyndighet/erfaring, oppdragets art og vanskelighet, samt de interesser/verdier saken representerer og sakens utfall.

Våre veiledende timesatser er fra kr 1.500,- til 2.500,- eks MVA. I oppdragsbekreftelsen vil spesifisert timesats for det enkelte oppdrag bli oppgitt.

Gratis førstegangskonsultasjon/-samtale

Vi tilbyr en gratis førstegangskonsultasjon/-samtale inntil 30 minutter. Dersom denne samtalen ikke medfører videre oppdrag, skal du ikke betale noe. Ta kontakt for en avtale med en av våre advokater.

Rettshjelpsforsikring – fri rettshjelp

Vi vil undersøke om du kan få dekket utgifter til juridisk hjelp gjennom rettshjelpsforsikringen i din private forsikring.

For visse typer saker kan du også få fri rettshjelp (minus en egenandel) fra det offentlige. Vi vil hjelpe deg med å finne ut om du fyller vilkårene for dette.

 

Fast pris

For noen typer saker kan vi tilby fast pris, f.eks.:

 • Testament fra kr 2.500,- eks MVA
 • Ektepakt fra kr 3.000,- eks MVA
 • Samboeravtale fra kr 3.000,- eks MVA
 • Etablering av aksjeselskap fra kr 5.000,- eks MVA

I tillegg vil det i noen saker påløpe offentlige avgifter.

Kontakt oss

Sentralbordet hjelper deg med å finne den riktige advokaten.

Telefon
71 58 54 80

Epost
post@advio.no

Besøksadresse
Storgata 8-10 (inngang fra Knut Siems gate)

Postadresse
Postboks 718, 6501 Kristiansund

Send oss gjerne en forespørsel: