ADVIO advokatkontor DA er et kontorfellesskap i Kristiansund som har vært ivirksomhet under ulike navn siden 1913. Våre advokater kjenner dermed godt til de lokale forholdene på Nordmøre.

Vi legger vekt på faglig samarbeid i fellesskapet. Som klient hos oss vil du få personlig oppfølging fra den advokaten du velger gjennom hele saken, fra starten av oppdraget til saken er løst.

Alle advokatene er medlemmer av Den Norske Advokatforening – MNA. Vi yter bistand til næringsliv og private innen alle rettsområder, og har omfattende prosedyreerfaring for alle rettsinstanser.

Gratis førstekonsultasjon/-samtaleinntil 30 minutter.

Kjell H. Visnes – M.N.A.


Arbeidsområder

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Erstatningsrett
 • Forsikringsrett
 • Familie, arv og skifterett
 • Strafferett
 • Barnevernsaker
 • Gjeldsforhold
 • Panterett
 • Odelsrett
 • Alminnelig praksis

Mobil: 92 48 02 60
E-post: kjell.visnes@advio.no

 • Advokatfullmektig 1984-1986
 • Politi- og påtalemyndigheten 1986-1989
 • Privatpraktiserende advokat i Kristiansund siden 1989

Ole Erik Gussiås – M.N.A.


Arbeidsområder

 • Bistand til bedrifter
 • Mangler ved kjøp og salg
 • Fast eiendom
 • Oppsigelser og nedbemanning
 • Familie, arv og skifterett
 • Gjeldsforhandling og konkurs
 • Barnevern
 • Bolig og husleierett

Mobil: 45 26 98 90
E-post: ole.erik.gussias@advio.no

 • Advokatfullmektig fra 1999-2001
 • Privatpraktiserende advokat i Kristiansund siden 2001
 • Faglig leder Terra Eiendomsmegling AS 2006-2008
 • Høyskolelektor ved Høyskolen i Molde siden 2021

Vi tilbyr våre klienter juridisk bistand til en fornuftig pris, og våre priser beregnes i henhold til retningslinjer fastsatt av Den Norske Advokatforening.

Salær beregnes med utgangspunkt i anvendt tid, men det kan også vektlegges andre aktuelle anerkjente salærmomenter som spesiell kyndighet/erfaring, oppdragets art og vanskelighet, samt de interesser/verdier saken representerer og sakens utfall.

Våre veiledende timesatser er fra kr 1.500,- til 2.500,- eks MVA. I oppdragsbekreftelsen vil spesifisert timesats for det enkelte oppdrag bli oppgitt.

Gratis førstegangskonsultasjon/-samtale

Vi tilbyr en gratis førstegangskonsultasjon/-samtale inntil 30 minutter. Dersom denne samtalen ikke medfører videre oppdrag, skal du ikke betale noe. Ta kontakt for en avtale med en av våre advokater.

Rettshjelpsforsikring – fri rettshjelp

Vi vil undersøke om du kan få dekket utgifter til juridisk hjelp gjennom rettshjelpsforsikringen i din private forsikring.

For visse typer saker kan du også få fri rettshjelp (minus en egenandel) fra det offentlige. Vi vil hjelpe deg med å finne ut om du fyller vilkårene for dette.

Fast pris

For noen typer saker kan vi tilby fast pris, f.eks.:

 • Testament fra kr 2.500,- eks MVA
 • Ektepakt fra kr 3.000,- eks MVA
 • Samboeravtale fra kr 3.000,- eks MVA
 • Etablering av aksjeselskap fra kr 5.000,- eks MVA

I tillegg vil det i noen saker påløpe offentlige avgifter.

Ta kontakt med advokatene direkte eller gjennom vårt sentralbord

Telefon: 71 58 54 80
E-post: post@advio.no
Adresse: Storgata 10, 6509 Kristiansund